e-Mail

 

ในปัจจุบันการใช้งานอีเมล์สำหรับติดต่อสื่อสาร ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานของบุคลากรในองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ต่างก็มีความจำเป็นในการใช้อีเมล์สำหรับการทำงานเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันปัญหาที่พบบ่อย คือ องค์กรส่วนใหญ่ขาดพนักงานดูแลด้าน IT หรือไม่มีงบประมาณในการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายเป็นของตนเอง อีกทั้งงบประมาณในการลงทุนด้าน IT มีจำนวนจำกัด

บริษัท เพนต้า ซิสเต็มส์ จำกัด จึงเล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการระบบอีเมล์แก่องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใดก็ตามก็สามารถเป็นเจ้าของระบบอีเมล์ได้ อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนด้านบุคคล IT และทรัพยากรด้านระบบเครือข่าย รวมถึงลดความยุ่งยากซับซ้อนในการบริหารจัดการระบบอีเมล์ในองค์กรอีกด้วย

 • รูปแบบการให้บริการระบบ e-Mail แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
 • ระบบ e-Mail สำหรับ SME
  เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก มีงบประมาณด้าน IT จำกัด และไม่มีบุคลากรดูแลด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง
 • ระบบ e-Mail  สำหรับ Corporate
  เหมาะสำหรับองค์ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ไม่มีบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อยๆ และมีพนักงานตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป
 • จุดเด่นของบริการระบบอีเมล์
 • มีระบบป้องกัน Spam Mail และ Anti-Virus
 • สามารถใช้งานผ่าน Web mail และง่ายต่อการใช้งาน
 • สามารถใช้งานผ่าน Mail client เช่น MS Outlook, Thunderbird, eM Client หรืออื่นๆ ที่รองรับ IMAP และ POP3
 • สามารถใช้งานร่วมกับ Smart Phone ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android
 • มีระบบ Admin Control สำหรับบริหารจัดการผู้ใช้ภายใต้โดเมนของตนเองได้ เช่น เพิ่ม ลบ หรือระงับการใช้งานของผู้ใช้, กำหนดพื้นที่การใช้งาน และทำ Mailing list เป็นต้น
 • บริการ Mobile Sync เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สามารถ Sync ข้อมูล mail, calendar, contact และ task ได้แบบ Real Time
 • บริการสำรองข้อมูลอีเมล์ ซึ่งทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าข้อมูลที่อยู่บนระบบของเราจะไม่หายอย่างแน่นอน

img1 copy

 • ระบบบริหารจัดการอีเมล์

ระบบนี้สามารถบริหารจัดการผู้ใช้งานในระบบ Admin (ในบริษัท) ของตนเอง

 • เพิ่ม/ลบ Mailbox
 • เปลี่ยนรหัสผ่าน
 • กำหนดพื้นที่การใช้งาน
 • ตั้งค่า Forward Mail
 • ตรวจสอบพื้นที่การใช้งานของแต่ละ Mailbox
 • ตรวจสอบการเข้าใช้งานล่าสุดผ่านทาง web mail ของแต่ละผู้ใช้
 • ตรวจสอบจำนวนพื้นที่ทั้งหมดของโดเมน
 • เข้าบริหารจัดการด้วยระบบ SSL
 • อัตราค่าบริการ
SME PackageCorporate Package
ระบบ e-Mail  สำหรับ SME
เหมาะสำหรับธุระกิจขนาดเล็ก มีพนักงานตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ฟรีค่าบริการ 1 เดือน !!!
Basic
3,300 บาท ต่อ ปี
จำนวนอีเมล์ 5 Account
กำหนดพื้นที่ใช้งานการใช้งาน ต่อ Account
พื้นที่รวม 10 GB
ระบบบริหารจัดการ e-Mail
Silver
4,950 บาท ต่อ ปี
จำนวนอีเมล์ 10 Account
กำหนดพื้นที่ใช้งานการใช้งาน ต่อ Account
พื้นที่รวม 20 GB
ระบบบริหารจัดการ e-Mail
Gold
6,600 บาท ต่อ ปี
จำนวนอีเมล์ 20 Account
กำหนดพื้นที่ใช้งานการใช้งาน ต่อ Account
พื้นที่รวม 40 GB
ระบบบริหารจัดการ e-Mail
SME Platinum
7,700 บาท ต่อ ปี
จำนวนอีเมล์ 30 Account
กำหนดพื้นที่ใช้งานการใช้งาน ต่อ Account
พื้นที่รวม 60 GB
ระบบบริหารจัดการ e-Mail
ระบบ e-Mail สำหรับ Corporate
เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ต้องการบริหารจำนวนผู้ใช้อีเมล์ด้วยตนเอง
พิเศษ !!! พื้นที่ Cloud drive สำหรับการใช้งานส่วนตัว
Plan A
12,000 บาท ต่อ ปี
ไม่จำกัดจำนวน Account
พื้นที่ใช้งาน 100 GB
พื้นที่ Cloud Drive 50 GB
ระบบบริหารจัดการ e-Mail
Plan B
16,000 บาท ต่อ ปี
ไม่จำกัดจำนวน Account
พื้นที่ใช้งาน 150 GB
พื้นที่ Cloud Drive 75 GB
ระบบบริหารจัดการ e-Mail
Plan C
20,000 บาท ต่อ ปี
ไม่จำกัดจำนวน Account
พื้นที่ใช้งาน 200 GB
พื้นที่ Cloud Drive 100 GB
ระบบบริหารจัดการ e-Mail
Plan D
36,000 บาท ต่อ ปี
ไม่จำกัดจำนวน Account
พื้นที่ใช้งาน 400 GB
พื้นที่ Cloud Drive 1 TB
ระบบบริหารจัดการ e-Mail
บริการเสริมสำหรับ Corporate ทางเรามีบริการสำรองข้อมูล e-Mail เมื่อท่านซื้อ Package ที่กำหนดในราคาพิเศษสุด !!!
 • บริการเสริม

บริการสำรองข้อมูลอีเมล์ (Mail Backup) ข้อดีของบริการ Mail Backup เพื่อป้องกันข้อมูลในระบบ e-Mail  สูญหาย เช่น e-Mail, Contact, Calendar, Document, Folder ซึ่งเมื่อทำการ Restore จะทำให้ข้อมูลต่าง ๆ กลับมาได้ครบถ้วนเหมือนเดิม และสามารถ Restore เป็นราย User ได้ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sale@penta.co.th

Plan A Plan B Plan C Plan D
375 บาท/เดือน 560 บาท/เดือน 750 บาท/เดือน 1,500 บาท/เดือน
พื้นที่ Back up 150 GB พื้นที่ Back up 225 GB พื้นที่ Back up 300 GB พื้นที่ Back up 600 GB

 

บริการย้ายข้อมูลอีเมล์ (e-Mail Migration) บริการย้ายข้อมูลอีเมล์โดยมี Account และข้อมูลเดิมอยู่แล้ว ทางบริษัทมีบริการย้ายข้อมูลอีเมล์สามารถติดต่อเพื่อประเมินราคาที่ sale@penta.co.th 

 

ติดต่อสอบถาม
** ต้องการพื้นที่ Email มากกว่า Plan ด้านบน ติดต่อขอใบเสนอราคาได้ที่ sale@penta.co.th หรือ โทร. 0-2347-7710 ต่อ 32 หรือ 33
*** หากต้องการย้าย Email โดยมี Account และข้อมูลเดิมอยู่ ทางบริษัทมีบริการ Migrate ข้อมูล สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายได้
แชร์ให้เพื่อน ที่นี่