How to Buy

1.

 เลือกบริการที่คุณต้องการ

2.

คลิกปุ่มชำระเงิน

3.

กรอกข้อมูลของท่าน

4.

 เลือกวิธีการชำระเงิน

5.

แจ้งการชำระเงินผ่านทางหน้าเว็บไซต์ แจ้งชำระเงิน หรือ

โทร:  0-2347-7710

6.

เมื่อทางร้านตรวจสอบรายการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
จะดำเนินการติดตั้งระบบให้และแจ้งผ่านอีเมลของท่าน

0

ไม่พบรายการสั่งซื้อ