e-Learning

Penta Systems ให้บริการระบบ e-Learning และเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำและพัฒนาระบบ e-Learning ให้แก่องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงสถาบันการศึกษา หน่วยราชการ และบริษัทเอกชน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล โดยบริษัทคำนึงจะออกแบบบทเรียน และนำเสนอระบบ e-Learning ที่เหมาะสมที่สำหรับหน่วยงาน หรือองค์กร แต่ละแห่งภายใต้สภาพแวดล้อม และเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป

ส่วนประกอบของระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 1. บริการออกแบบสื่อการเรียนการสอนดิจิตอล
 2. บริการระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (LMS)

การให้บริการระบบ e-Learning

 • พัฒนาสื่อการเรียนการสอนดิจิตอล
 • ติดตั้งระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (LMS)
 • เช่าใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (LMS)

การออกแบบบทเรียนและผลิตสื่อการสอน ใช้หลักการออกแบบระบบการสอน (Instructional System Design : ISD ) ในการออกแบบบทเรียนสื่อประสม รวมถึงรูปแบบการกำหนด Instructional Template ในการกำหนดตำแหน่งสื่อประสมและ Template ที่ใช้ให้มีความหลากหลาย และเหมาะสมกับเนื้อหาที่ออกแบบให้มากที่สุด

การนำเสนอเนื้อหาบทเรียนผ่านระบบ e-Learning ให้มีความน่าสนใจจะนำเสนอในรูปแบบสื่อประสม ซึ่งประกอบด้วย  ข้อความ (Text), กราฟฟิกส์ (Graphics), ภาพนิ่ง (Image), ภาพเคลื่อนไหว (Animation), เสียง (Sound), และวิดีโอ (Video) ทำให้การนำเสนอเนื้อหาผ่านระบบ E-Leaning มีความน่าสนใจ และง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น

Server

บริการพัฒนาระบบ Server ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการใช้งานระบบ E-Learning โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบทเรียนและข้อมูล อีกทั้งยังช่วยลดต้นด้าน IT Infrastructure และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจที่จะสามารถเข้าถึงระบบ หรือข้อมูลได้อย่างความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด :

CPU:  Intel Xeon 2.5 GHz
RAM: 4 GB
Hard disk: 250 GB

Software LMS

บริการติดตั้งซอฟต์แวร์ สำหรับบริหารจัดการการเรียนการสอน ผ่านระบบ e-Learning ให้แก่องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงสถาบันการศึกษา หน่วยราชการ และบริษัทเอกชน รวมถึงปรับตั้งค่าให้เหมาะสมแก่ความต้องการของลูกค้า

ลักษณะเด่นของซอฟต์แวร์

 • ใช้เทคโนโลยี Internet 100% ประกอบด้วย Java (J2EE) และ XML
 • สนับสนุนระบบปฏิบัติการทั้ง Microsoft Windows Advanced Server, UNIX, Linux
 • สนับสนุน DBMS ทั้ง MSSQL Server, Oracle และ MySQL
 • ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ AAA (Authentication, Authorization และ Accounting)
 • สามารถทำงานรวมกับระบบ LMS ที่อยู่บนแม่ข่ายเดียวกันได้ โดยการทำ Single Sign On ของระบบผู้ใช้งานบนระบบได้

ความสามารถ

 • มีฟังก์ชั่นสำหรับการสมัครเรียนหลักสูตรหรือหน่วยการเรียนได้ด้วยตนเอง
 • กำหนดช่วงเวลาการเปิดเรียนได้
 • กำหนดสิทธิ์การเข้าเรียนได้
 • มีเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน
 • มีเครื่องมือสำหรับสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน ได้แก่ ข่าว, ข้อความ, สนทนา และปฏิทิน
 • สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้
 • สามารถดูรายงานผลการเรียนได้
 • สามารถดูสถานะของผู้เรียนที่กำลังออนไลน์อยู่ ณ ปัจจุบันได้
 • สามารถสร้างกลุ่มผู้เรียน หรือกลุ่มผู้ใช้งานระบบได้ไม่จำกัด
 • สามารถกำหนดสิทธ์ฟังก์ชั่นการใช้งานได้ตามความเหมาะสมของการใช้งานของแต่ละกลุ่ม

ติดต่อสอบถาม
** ติดต่อขอใบเสนอราคาได้ที่ sale@penta.co.th หรือ โทร. 0-2347-7710 ต่อ 32 หรือ 33

ค่าบริการ Hosting

บริการรับฝาก  Content   โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง และเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ไม่มีความชำนาญในเรื่องการดูแลเครื่อง Server ของตนเอง รวมถึงไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ License

 บริการ Hosting Package 1 Package 2 Package 3
ค่าบริการ  6  เดือน 6,000
(1,000 บ/เดือน)

4,000 ฿สั่งซื้อ

9,000
1,500 บ/เดือน

4,000 ฿สั่งซื้อ

18,000
3,000 บ/เดือน

4,000 ฿สั่งซื้อ

ค่าบริการ  1  ปี 9,600
(800 บ/เดือน)

4,000 ฿สั่งซื้อ

9,000
1,200 บ/เดือน

4,000 ฿สั่งซื้อ

28,000
2,400 บ/เดือน

4,000 ฿สั่งซื้อ

พื้นที่จัดเก็บบทเรียน 100 GB 500 GB 1 TB
จำนวนผู้ใช้งาน 100 User 200 User ไม่จำกัด User
0

ไม่พบรายการสั่งซื้อ