เลือกค่าบริการ Cloud Hosting (รายเดือน)

ค่าบริการ Cloud Hosting ตามแพ็กเกจที่เลือกซื้อ

Basic

400 บาท/เดือน

พื้นที่ Cloud Hosting 2 GB

400 ฿สั่งซื้อ

Silver

500 บาท/เดือน

พื้นที่ Cloud Hosting 3 GB

500 ฿สั่งซื้อ

Gold

600 บาท/เดือน

พื้นที่ Cloud Hosting 5 GB

600 ฿สั่งซื้อ

ค่าบริการ Cloud Hosting เลือกซื้อเพิ่มเติม

Cloud Hosting 2 GB

500 บาท/เดือน

พื้นที่ Cloud Hosting 2 GB

500 ฿สั่งซื้อ

Cloud Hosting 3 GB

600 บาท/เดือน

พื้นที่ Cloud Hosting 3 GB

600 ฿สั่งซื้อ

Cloud Hosting 4 GB

700 บาท/เดือน

พื้นที่ Cloud Hosting 4 GB

700 ฿สั่งซื้อ

Cloud Hosting 5 GB

800 บาท/เดือน

พื้นที่ Cloud Hosting 5 GB

800 ฿สั่งซื้อ

0

ไม่พบรายการสั่งซื้อ