About us

  บริษัท เพนต้า ซิสเต็มส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551 ทะเบียนเลขที่ 0-1055-51025-08-9 สถานที่ตั้ง เลขที่ 8/117 หมู่บ้านเวิร์คเพลส ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ปัจจุบัน บริษัท เพนต้า ซิสเต็มส์ จำกัด ให้บริการที่ปรึกษา พัฒนาระบบงานทางด้าน E-Learning และเทคโนโลยี ติดตั้งระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบการรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการวางระบบไอทีครบวงจร โดยผู้ชำนาญงาน ให้แก่ภาครัฐและเอกชนต่างๆ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 8 ปี โดยให้ความสำคัญกับการส่งมอบประสบการณ์ที่ดี และเติมเต็มความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านสินค้าและบริการเป็นหลัก

จนมาถึงปี พ.ศ. 2557 ทางบริษัทได้เข้าร่วมเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี่ จำกัด (KPN Academy) ซึ่งดำเนินธุรกิจในด้านการศึกษา อบรม ทางดนตรีและวิชาการ โดยมีเครือข่ายสถาบันดนตรีและโรงเรียนกวดวิชามากกว่า 100 สาขา ทั่วประเทศ

บริษัท เพนต้า ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เคพีเอ็น จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจในด้านไอที และเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา อบรม ทางดนตรีและวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ

 • e-Learning และ e-Training
 • Content Development
 • Digital Signage
 • Network Design and Implementation
 • Virtualization Technology/Cloud Computing Design and Implementation
 • Cloud Storage Implementation
 • VPS Service
 • Call Center
 • eMail and Collaboration Software Service
 • Corporate Web Design
 • Web Marketing analysis
 • Software and Mobile App Development
 • Network Access Control
 • Corporate WiFi Design and Implementation
 • IT Security
 • ITC Consultant

ผลงานที่ผ่านมา

 บริษัท เพนต้า ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นผู้รับเหมาทำระบบคอมพิวเตอร์ จัดหาอุปกรณ์ แก้ไขปัญหาการใช้งาน บำรุงรักษาอุปกรณ์ รวมทั้งดูแลการใช้งานอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในโครงการที่จัดขึ้นโดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยเป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน กว่า 400 โรงเรียน ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร

ปัจจุบัน บริษัท เพนต้า ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นผู้ดูแล จัดการ และให้บริการด้าน IT กับบริษัทในเครือ KPN โดยทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ IT Support ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่ใช้งานภายในบริษัท โดยมีทีมที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร รวมทั้งให้คำแนะนำการพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้อย่างสมบูรณ์ โดยให้บริการบริษัทในเครือ KPN

0

ไม่พบรายการสั่งซื้อ