เลือกแพ็กเกจเสริมอื่นๆ

สิทธิการซื้อแพ็กเกจเสริม

Basic Silver Gold
บริการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมให้แก่บุคลากร 1,500 บาท/ครั้ง

1,500 ฿สั่งซื้อ

1,800 บาท/ครั้ง

1,800 ฿สั่งซื้อ

1,900 บาท/ครั้ง

1,900 ฿สั่งซื้อ

บริการติดตั้งอุปกรณ์ (On-Site) 1,800  บาท/ครั้ง

1,800 ฿สั่งซื้อ

2,000 บาท/ครั้ง

2,000 ฿สั่งซื้อ

2,300 บาท/ครั้ง

2,300 ฿สั่งซื้อ

จัดทำสื่อโฆษณาแบบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง 1,500 บาท/เดือน

1,500 ฿สั่งซื้อ

1,500 บาท/เดือน

1,500 ฿สั่งซื้อ

1,500 บาท/เดือน

1,500 ฿สั่งซื้อ

ค่าบริการเลือกซื้อเพิ่มเติม

เครื่องเล่นป้ายประชาสัมพันธ์ Digital Signage Box 4,500 บาท/กล่อง

4,500 ฿สั่งซื้อ

จัดทำสื่อโฆษณาแบบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง 2 โฆษณา 2,000 บาท/เดือน

2,000 ฿สั่งซื้อ

บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคผ่านทางเว็บไซต์, อีเมล์ และทางโทรศัพท์ 2,500 บาท/ปี

2,500 ฿สั่งซื้อ

บริการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมให้แก่บุคลากร 1 คน 2,000 บาท/ครั้ง

2,000 ฿สั่งซื้อ

บริการติดตั้งอุปกรณ์ (On-Site) 4,000 บาท/ครั้ง

4,000 ฿สั่งซื้อ

0

ไม่พบรายการสั่งซื้อ